رسانه های مورد نیاز برای تدریس فارسی پنجم

چاپ

بسمه تعالی

رسانه های آموزشی مورد نیاز درس فارسی پنجم

-     راهنمای معلم ، کتاب و cd

-     بسته ی کامل سی دی اختلالات دیکته

-     فایل صوتی و تصاویر شاعران(پروین اعتصامی،سعدی،قیصر امین پور ،محمود کیانوش ، مولوی ،بهار، محمد جواد محبّت ، ناصر علی اکبر سلطان)

-     گزیده ی اشعار محمد جواد محبت ( از سال های دور و نزدیک)

-     مناجات نامه خواجه عبداله انصاری

-     تصویر حسین بهزاد ، دکتر معین ،آیت اله مرعشی.

-     لغت نامه فرهنگ معین ، کتاب های مرجع.

-     قصه های مثنوی مولوی

-     فایل صوتی سرود ملی

-     عکس هایی از طبیعت زیبای شهرهای ایران

-     تصاویراطلاعاتی از رایانه (سخت افزار و نرم افزار)