باز بارانامروز جمعه, 27 مهر 1397 .

 
 
Developed by JoomVision.com
 
 
 
 
محل کنونی شما: پايه هاي تحصيلي اول تا ششم پايه سوم اهداف درسی و جدول سطوح ارزشیابی درس علوم پایه سوم
 
 

اهداف درسی و جدول سطوح ارزشیابی درس علوم پایه سوم

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب PDF

دانلود  اهداف درسی و جدول سطوح ارزشیابی  علوم سوم به صورت درس به درس

فایل به حالت زیپ و دارای رمز چهار رقمی می باشد بعد از دانلود به کمک برنامه زیپ و رمز در دسترس از حالت زیپ خارج نموده و مطابق دستور استفاده گردد .رمز1524